PLAVNICA 2016

Na osnovu člana 32 ovog Statuta Skupština Triatlon saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 17.03. 2016. godine usvojila je dopunjenu verziju Statuta kojeg je na osnovu člana 40 zakona o sportu (Sl. list Crne Gore br. 36/11 i 36/13), usvojila osnivačka Skupština Triatlon saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 29.11.2014. godine.


S T A T U T
TRIATLON SAVEZA CRNE GORE


I OSNOVNE ODREDBE

Član 1 Triatlon savez Crne Gore je nacionalni granski sportski savez (u daljem tekstu: Savez) i najviši oblik udruživanja sportskih organizacija i saveza u triatlonu kao grani sporta u Crnoj Gori. Savez je u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalan, dobrovoljan, nevladin, nepolitičan i neprofitan nacionalni granski sportski savez koji podstiče i brine o triatlonu kao sportu u Crnoj Gori.


1. Naziv i sjedište


Član 2 Naziv saveza je: Triatlon savez Crne Gore. Skraćeni naziv Saveza je: TSCG. Sjedište Saveza je u Podgorici, u ulici Andrije Paltašića broj 26.

Preuzmi Statut