PLAVNICA 2016

 

Savez svoje ciljeve ostvaruje kroz:

1) stvaranje uslova za razvoj triatlona u Crnoj Gori

2) organizovanje sportskih manifestacija i takmičenja

3) permanentno stručno obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu

4) pružanje pomoći svojim članovima u unapređenju stručnog rada

5) podsticanje rada svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja za izuzetne sportske rezultate i za doprinos razvoju i unapređenju triatlona u Crnoj Gori

6) usklađivanje aktivnosti članova Saveza

7) angažovanje u Crnogorskom olimpijskom komitetu i saradnja sa drugim organizacijama u oblasti sporta u Crnoj Gori

8) zastupanje zajedničkih interesa svojih članova pred državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave

9) izdavanje sopstvenih publikacija i podršku izlaženja drugih publikacija od značaja za razvoj triatlona u Crnoj Gori i unapređenje sportske nauke i stručnog rada u sportu

10) organizovanje međunarodnih sportskih takmičenja

11) ostvarivanje međunarodne sportske saradnje

12) popularizaciju sporta u medijima, obrazovnim institucijama i drugim organizacijama

13) preduzimanje mjera za sprječavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, lažiranje sportskih rezultata)

14) brigu o zaštiti zdravlja sportista

15) podsticanje bavljenja sportom, posebno žena, djece, omladine, starih i invalidnih lica, u svom području djelovanja

16) podršku školskom sportu

17) aktivnosti na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i utvrđivanju pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima;

18) pružanje pomoći svojim članovima u oblasti marketinga, povezivanja sa privrednim društvima, uvođenja novih metoda rada i poslovanja, pribavljanja poslovnih informacija i sl.

19) praćenje da li je rad članova Saveza u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Saveza i njihovim statutom i opštim aktima i pomaganje članovima u otklanjanju nedostataka u radu i rješavanju sporova koji ugrožavaju ostvarivanje funkcija i ciljeva članova Saveza;

20) predlaganje godišnjih i posebnih programa za finansiranje iz javnih prihoda, u skladu sa zakonom;

21) učestvovanje u radu stručnih komisija koje vrše evaluaciju programa koji se finansiraju u skladu sa Zakonom;

22) dostavljanje informacija o aktivnosti Saveza potrebnih za rad komisije za pripremu kategorizacije sportova, sportista i sportskih stručnjaka i vršenje rangiranja sportista i sportskih stručnjaka u skladu sa Zakonom;

23) davanje mišljenja u vezi sa kandidaturom za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja na teritoriji Crne Gore;

24) druge aktivnosti i mjere koje doprinose realizaciji ciljeva Saveza i ostvarivanju položaja utvrđenog Zakonom o sportu.

Ostvarivanje ciljeva Saveza bliže se reguliše odgovarajućim opštim aktima (sportskim pravilnicima) koje donose nadležni organi Saveza u skladu sa Statutom.