PLAVNICA 2016

U skladu sa Pravilnikom o takmičenju koji je Upravni odbor Triatlon saveza Crne Gore usvojio na VII sjednici održanoj 17.03.2016.godine, od takmičarske sezone 2016, za sve takmičare i organizatore važe sljedeća pravila:

Opšta pravila

Tokom cijele trke svaki takmičar mora imati jasno istaknut takmičarski broj, na način kako je to detaljnije definisano za svaku od disciplina u narednim članovima.

Ukoliko takmičarski broj nije jasno vidljiv sudijama i kontrolorima tokom biciklizma i trčanja, takmičar može biti zaustavljen dok uslov ne bude ispunjen.

Tokom kompletne trke svaki takmičar mora biti obučen (triatlon triko, šorts i majica i sl). Ukoliko na izlasku iz zone izmjene ovo nije ispunjeno i nije poslušana naredba sudije da se oprema dovede u red, takmičar će automatski biti diskvalifikovan.

 

Plivački segment trke                                                

                                                

U toku plivačkog segmenta, takmičari se moraju pridržavati sljedećih pravila:

 • Takmičarev broj će biti jasno obilježen vodootpornim flomasterom na najmanje jednoj ruci i jednoj nozi (lijeva ruka, desna noga ili obrnuto);
 • Plivačka staza kod koje je start i cilj na istom mjestu treba biti takva da takmičari međusobno ne sijeku smjer jedan drugome;
 • Organizator je obavezan da obezbijedi čamce za sudije i kontrolu prolaza oko bove/a;
 • Svi organizatori takmičenja u nadležnosti Saveza treba da se se pridržavaju sljedećih parametara pri korištenju neoprenskih odijela u plivačkom dijelu takmičenja:

-          Neoprensko/plivačko odijelo ne smije biti deblje od 5mm i može se koristiti samo na temperaturama ispod 18˚ C za sprint i olimpijski triatlon, odnosno ispod 20˚ C za triatlone duge distance. Takođe, odijelo je zabranjeno na temperaturama od preko 20˚ C za sprint i olimpijski triatlon, odnosno 22˚ C za trke na dugim distancama;

-          Glavni sudija ili sudijsko tehnički predstavnik Saveza imaju pravo otkazivanja plivačkog segmenta trke ukoliko je temperatura vode ispod 14˚ C.

 

Biciklistički segment trke

U toku biciklističkog segmenta, takmičari se moraju pridržavati sljedećih pravila:

 • Nije dozvoljena vožnja bicikla u zoni izmjene;
 • Saobraćajna pravila se moraju poštovati, posebno ako staza nije zatvorena;
 • Potpuno zatvaranje saobraćaja obavezno je za trke mlađih kadeta i kadeta. Za sve ostale trke propisana je maksimalna regulacija saobraćaja. Organizator ima obavezu pribavljanja svih dozvola od grada, lokalne uprave, saobraćajne policije i ostalih za to nadležnih tijela, a koje se tiču regulacije saobraćaja na biciklističkoj dionici;
 • Takmičari su lično odgovorni za legalan status svojih bicikala na startu trke;
 • Tokom trke nije dozvoljeno primati pomoć od drugih osoba;
 • Biciklistička zaštitna kaciga je obavezna;
 • U biciklističkom dijelu takmičenja, broj treba biti okrenut na leđa i dobro vidljiv;
 • Staza mora imati vidljive oznake - pokazivače smjera i redare - pokazivače pravca;
 • Organizator je dužan prije trke objaviti da li je vožnja u zavjetrini dozvoljena ili ne i pritom se pridržavati pravila o dozvoljenoj distanci između takmičara kako su definisane važećim ITU Pravilnikom;
 • Na svim državnim prvenstvima na kojima je dozvoljena vožnja u zavjetrini (sprint i olimpijski triatlon i sprint duatlon) zabranjena je upotreba TT bicikala i aerobarova čija dužina prelazi važeće ITU standarde, a ako su aero-barovi odgovarajuće dužine moraju biti povezani na vrhu. Takođe, zabranjena je vožnja u zavjetrini između muških i ženskih takmičara/ki i obratno.

 

Segment trčanje

U toku segmenta trčanje:

 • Obavezna je okrepa – voda na stazi za trčanje i na izlazu iz zone izmjene;
 • Takmičar mora nositi sa prednje strane broj koji je dobio od organizatora. Broj na tijelu ne smije biti poderan, izrezan ili sakriven;
 • Zabranjeno je praćenje takmičara (eskort) od strane lica koja ne učestvuju na trci;
 • Staza mora imati vidljive pokazivače smjera i redare.

 

Zona izmjene

Pravila za zonu izmjene:

 • Zona izmjene mora biti potpuno ograđena sa obaveznom mogućnošću postavljanja bicikla (stalci i slično),
 • Nije dozvoljena vožnja bicikla u zoni izmjene.
 • Takmičari ne smiju sprječavati napredovanje ostalih takmičara u zoni izmjene, niti im je dozvoljeno svoju opremu miješati s opremom ostalih takmičara u zoni izmjene
 • Takmičari moraju sići/popeti se na bicikla u tačno za to određenom prostoru ili liniji,
 • Obaveza je takmičara zakopčati zaštitnu kacigu prije uzimanja bicikla i otkopčati i ostaviti kacigu tek nakon ostavljanja bicikla,
 • Staze za plivanje i trčanje moraju biti tačno izmjerene (eventualno odstupanje do 1%), a najviše dozvoljeno odstupanje od standardnih dužina dozvoljeno je samo u segmentu biciklizma, do 5%.

 

Prostor za odrađivanje kazni i penala („stop and go“ prostor)

Za sva državna prvenstva organizator je dužan osigurati prostor za „ stop and go” kazne, sa semaforom ili pločom sa brojevima i mjeračem vremena isticanja kazne.