PLAVNICA 2016

Triatlon je višedisciplinska forma takmičenja koju čine tri kontinuirane discipline izdržljivosti.

Dok u mnogim sportovima postoje varijacije, triatlon je popularan zbog forme koja uključuje plivanje, biciklizam, trčanje na razne distance.

Triatlonci tokom trke moraju što brže preći unaprijed zadane dionice, a u ukupno vrijeme se računaju i prelazi između individualnog plivanja, biciklizma i trčanja.

Riječ triatlon potiče od Grčke riječi ’’treis’’ što znači tri i ’’athlos’’ što znači takmičenje.

Triatlon trke mogu biti raznih distanci, a prema Međunarodnoj Triatlon Uniji, glavne međunarodne takmičarske distance u triatlonu su:

  • Sprint triatlon: 750m plivanja, 20km biciklizma, 5km trčanja
  • Standardna distanca popularno poznata kao ’’Olimpijski triatlon’’: 1.5km plivanja, 40km biciklizma, 10km trčanja
  • Duga distanca ili ’’polu-IronMan’’: 1.9km plivanja, 90km biciklizma i 21.1km trčanja
  • Extremna distanca, obično se naziva kao 140.6 (ukupna udaljenost u miljama, ekvivalentna je 226.2km) ili u svijetu popularna kao IronMan distanca koja uključuje: 3.8km plivanja (2.4 milje), 180.2km biciklizma (112.0 milja) i 42.2km trčanja (26.2 milje – maraton)

 Najpoznatiji brend u ekstremnoj distanci jeste takmičenje IronMan triatlon ili ’’Čelični čovjek’’.

Zone tranzicije su mjesta đe se obavlja promjena sa plivanja na biciklo i sa bicikla na trčanje.

Ova mjesta se koriste za čuvanje bicikala i opreme potrebne za sljedeći segment trke.

Prelaz sa plivanja i bicikla naziva se T1, a između bicikla i trčanja T2.

Mjesto za tranziciju varira u veličini od broja učesnika koji se takmiče. Pored toga, ova područja tranzicija obezbjeđuju druženje takmičara prije trke.

Priroda sporta fokusira se na uporne i periodične treninge u svakoj triatlon disciplini kao i na kombinaciju samog treninga i snage izdržljivosti.