PLAVNICA 2016

Triatlon klub " Tivat"

Osnovan: 10. marta 2012. godine, jedan od osnivača Triatlon saveza Crne Gore

Predsjednik: Zoran Stanković

Telefon: 069/860-259

Web site: http://www.tritivat.com/

Broj članova: 5

Najbolji rezultati:

TK Tivat se može smatrati za pokretača ovog sporta u Crnoj Gori, a osnivač i član Upravnog odbora Kristijan Sindik

osoba za koju se vežu počeci ovog sporta u našoj zemlji.